دوره سفرهای هوایی بسیار ارزان به سر رسیده است

مدیرعامل شرکت هواپیمایی اروپایی رایان‌ایر که به فروش بلیط‌های ارزان‌قیمت معروف است، طی اظهاراتی تأکید کرد که دوران سفرهای هوایی بسیار ارزان به پایان رسیده است.