دولت مصوبه حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران را هنوز ابلاغ نکرده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه 650 هزار تومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند.