دیدبان حقوق بشر: مردم افغانستان قربانی بی‌تفاوتی جامعه بین‎‌الملل هستند

دیدبان حقوق بشر مردم افغانستان را قربانی بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل دانست و خواستار تعامل فعالانه‌تر جهان با دولت موقت طالبان شد.