«دیوار» برای جلوگیری از آزار در زمان استخدام چه کرده است؟

در سال‌های اخیر با همه‌گیر شدن تکنولوژی در جامعه، پلتفرم‌های کاریابی زیادی راه اندازی شدند.