رئیس جمهور: برای فعال کردن معادن به استان کرمان تفویض اختیار داده ایم

رئیس جمهور گفت: کرمان استان معدن‌خیز است و معادن و ذخایر معدنی زیادی دارد و در این راستا برای فعال کردن معادن به کرمان تفویض اختیار داده‌ایم.