رئیس جمهور تایوان: در مقابل تهدید نظامی چین ایستادگی می‌کنیم