رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران: حمایت شهرداری مشهد مقدس از ورزش معلولان به‌ویژه ناشنوایان قابل‌تقدیر است

رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران گفت: حمایت شهرداری مشهد از ورزش معلولان به‌ویژه ناشنوایان قابل‌تقدیر است.