راهکار پر کردن صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها

راهکار-پر-کردن-صندلی‌های-خالی-دانشگاه‌ها

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حدود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، راهکار خود برای پر کردن این تعداد صندلی‌ خالی را مطرح کرد.