راهکار پر کردن صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حدود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، راهکار خود برای پر کردن این تعداد صندلی‌ خالی را مطرح کرد.