راه خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی؛ مردم پایه کردن اقتصاد است

دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان گفت: راه خنثی‌سازی تحریم‌های یکجانبه مردم پایه کردن اقتصاد است.