رزمایش نظامی مشترک عربستان و آمریکا

عربستان سعودی رزمایش مشترک خود با تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده تحت عنوان «خشم شدید 22» را در استان ینبع آغاز کرده است.