روایتی از «جنایات آلمانی و مکافات روسی»+ فیلم

«جنایات آلمانی و مکافات روسی»، نوشته دانیل گرانین توسط انتشارات نیستان منتشر شده است. شهرام همت‌زاده در ویدئویی به معرفی این کتاب پرداخته است.