سازمان کمک‌رسان اسلامی: افغانستان به افزایش کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند است

سازمان کمک‌رسان اسلامی با اشاره به شرایط بحرانی افغانستان اظهار داشت این کشور به تغییر رویکرد جهان نیاز دارد تا کمک‌های بشردوستانه فوری ارسال شود.