سالانه 15 هزار میلیارد ریال سرمایه برای خرید بذر از اردبیل خارج می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: سالانه 15 هزار میلیارد ریال سرمایه از استان خارج می‌شود و با ورود بذرهای متفرقه آلودگی و امراض این محصول نیز وارد استان می‌شود.