ساپینتو: برای کسب قهرمانی با استقلال به بازیکنان زیادی نیاز دارم

ساپینتو:-برای-کسب-قهرمانی-با-استقلال-به-بازیکنان-زیادی-نیاز-دارم

سرمربی آبی پوشان گفت: فصل فرسایشی و دشواری پیش رو داریم و برای تکرار قهرمانی با استقلال به بازیکنان زیادی نیاز داریم.