سایه ابتهاج بر سر شعر فارسی؛ نگاهی به میراث پیر پرنیان‌اندیش برای ایران فرهنگی

برنامه اخیر محفل هندایران به مرور کارنامه و شعر هوشنگ ابتهاج اختصاص داشت. در این مراسم شاعرانی از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و هند حضور داشتند.