«سایه» در هندسه‌ زمان| مواجهه خاطره‌انگیر صابر امامی با تصنیفی از ابتهاج

یادم هست آن روزها چقدر غصه می‌خوردم، چقدر دلم می‌خواست ابتهاج توده‌ای نبود.مگر می‌شد شاعری مشهور به حضور در یک جمع چپی باشد و این‌چنین این معانی عمیق را در ژرفای جانش حس بکند؟!…