ستاد استانی بزرگداشت هفته دولت با 14 کمیته در خراسان جنوبی راه‌اندازی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه دولت برای رفع مشکلات کشور، بسیار مصمم است گفت: ستاد استانی بزرگداشت هفته دولت با 14 کمیته راه‌اندازی شده است.