ستاره استقلال مشکلی برای بازی سپاهان نداشت!

فارس نوشت: مدافع تیم استقلال منعی برای بازی مقابل سپاهان نداشت.