ستاری: شرکت‌های خصوصی آماده تولید محصولات دفاعی هستند/ فعالیت بیش از 700 شرکت در حوزه دفاعی

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ما اکنون بیش از هفتصد شرکت در حوزه دفاعی داریم. بسیاری از شرکت‌های خصوصی آماده هستند تا برای بخش دفاع، محصول تولید کنند.