سخنگوی سپاه : دشمنان با لشکرکشی رسانه‌ای دنبال ناامیدسازی مردم با «القای ‌وضعیت بحرانی» هستند

تسنیم نوشت: سردار شریف گفت: دشمن در جنگ نرم  به دنبال، بی‌هدف و بی‌فایده نشان دادن انقلاب است؛ تا بگویید  مشکلات امروز همه ناشی از انقلاب است.