سردار همدانی داغ اثربخشیِ لشکرکشی خیابانی را بر دل موسوی گذاشت

سردار-همدانی-داغ-اثربخشیِ-لشکرکشی-خیابانی-را-بر-دل-موسوی-گذاشت

بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش‌های دفاع در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن مواضع اخیر یک فتنه‌گر، نوشت: سردار همدانی داغ اثربخشیِ لشکرکشی خیابانی را بر دل موسوی گذاشت.