سردار همدانی در باره حفظ جان معترضین و نیروهای بسیجی در آشوبهای 88 چه گفت؟

کیهان با بیان خاطره ای از سردارشهید سلیمانی نوشت:یک روز در اثنای زمانی که فرماندهی سپاه تهران بزرگ را به‌عهده داشت و همزمان با فتنه سال 88 شده بود، در جلسه کوچکی در هیئت رزمندگان اسلام – که او عضو هیئت امنای آن بود – حضور داشت و به نکته عجیبی اشاره کرد.