سرعت بالای سقوط ولایات افغانستان به دست طالبان در روزهای آغازین اوت سال 2021 مقامات ارشد دولت وقت را شوکه کرده بود …

سرعت بالای سقوط ولایات افغانستان به دست طالبان در روزهای آغازین اوت سال 2021 مقامات ارشد دولت وقت را شوکه کرده بود …