سفر مقام قطری به ایران درباره برجام

معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه ای امروز شنبه از دیدار با علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در تهران خبر داد.