سفیرکوبا: آماده ایجاد خط تولید تراکتورهای ایرانی هستیم

سفیر کوبا در کشورمان خواستار ایجاد خط تولید تراکتورسازی ایران در این کشور شد.