سند اثبات صحبت‌های اشتباه میثاقی درباره حق پخش/عکس

صداوسیما برخلاف ادعای خود مبلغ حق پخش را پرداخت نکرده است.