سند 590 هکتار زمین دستگاه‌های دولتی به نام وزارت راه زده شد

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 6650 هکتار زمین دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است.