سکوت مدعیان «آشتی ملی» در قبال توهین به «قهرمانان ملی»/ حمایت صفحه مجازی محمد خاتمی از سخنان هتاکانه میرحسین موسوی/ چرا روحانی ، ظریف، لاریجانی و حسن خمینی در قبال اهانت به حاج قاسم سکوت کرده‌اند؟

سکوت-مدعیان-«آشتی-ملی»-در-قبال-توهین-به-«قهرمانان-ملی»/-حمایت-صفحه-مجازی-محمد-خاتمی-از-سخنان-هتاکانه-میرحسین-موسوی/-چرا-روحانی-،-ظریف،-لاریجانی-و-حسن-خمینی-در-قبال-اهانت-به-حاج-قاسم-سکوت-کرده‌اند؟

خاتمی و سایر اصلاح طلبان که قبلا طرح موسوم به آشتی ملی را مطرح کرده بودند اکنون در برابر توهین به قهرمانان ملی ایرانیان سکوت کرده‌ و اینگونه دورویی که را نشان داده‌اند.