سکوت معنادار شکیرا درباره رابطه جدید پیکه/عکس

همسر سابق جرارد پیکه ویدیوی جدیدی منتشر کرد.