سیلاب سامانه مونسون 416 میلیارد تومان به حوزه کشاورزی استان بوشهر خسارت وارد کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر استان بوشهر گفت: سیلاب سامانه مونسون 416 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و دامداری و زیر‌ساخت‌های این حوزه در استان بوشهر خسارت وارد کرد.