سیل 734 میلیارد تومان به واحدهای آبزی‌پروری خسارت زد

سازمان شیلات ایران برآورد اولیه خسارات سیل به بخش آبزی‌پروری را بیش از 734 میلیارد تومان اعلام کرد.