شبکه‌های آب و فاضلاب محله‌های کوی ملت و دوهزار بندرعباس اصلاح و بازسازی می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از اصلاح و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب محله های کوی ملت و دوهزار خبر داد.