شرکت‌های دانش بنیان در معرفی آثار تمدنی سیستان و بلوچستان نقش مهمی دارند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، ایده‌های خلاقانه و حضور بخش خصوصی می‌تواند در معرفی آثار تمدنی به مردم استان و سایر هم‌وطنان موثر باشد.