شرکتی که به بهانه ویزای مهاجرت، کل زندگی سارا و سروش را بالا کشید

طرح شکایت کلاهبرداری علیه شرکت ها و اشخاصی که در زمینه ی مهاجرت فعالیت دارند از جمله پرونده های پرتکراری است که عمده علت وقوع آن عدم اطلاع اشخاصِ متقاضی مهاجرت از مقررات و مفاد قراردادی است که ذیل آنرا امضاء می کنند.