شهرام ناظری: اگر ابتهاج نبود هرگز وارد عرصه حرفه‌ای موسیقی نمی‌شدم

شهرام-ناظری:-اگر-ابتهاج-نبود-هرگز-وارد-عرصه-حرفه‌ای-موسیقی-نمی‌شدم

۱

هوشنگ ابتهاج در ایران به خاک سپرده می‌شود/ وداع با “سایه” در کنار “ارغوان”