شهربازی مدرن شهر گرگان امسال به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس شورای اسلامی استان گلستان گفت: دو بخش از شهربازی مدرن شهر گرگان تا پایان امسال به بهره‌‎برداری می‌رسد.