شهردار گرگان: انتقال پادگان گرگان در دست اقدام است

شهردار گرگان از پیگیری برای انتقال پادگان ارتش در این شهر خبر داد و گفت: این موضوع در دست اقدام و بررسی است.