شکست تیم ملی بسکتبال در نخستین دیدار تدارکاتی مقابل ژاپن

تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی مقابل ژاپن شکست خورد.