شیری: سپاهان تیم خوبی است ولی ترسی از آنها نداریم

کاپیتان تیم فوتبال نساجی به این نکته اذعان کرد که آنها کار سختی در مصاف با سپاهان پیش رو خواهند داشت، اما گفت شاگردان مطهری ترسی از رویارویی با این تیم ندارند.