صدور حکم اعدام برای عامل رعب و وحشت در میان زنان

مهر نوشت: رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه خبرداد.