صدور مجوز بازی مدافع استقلال با نامه باشگاه ملوان

با ارسال نامه باشگاه ملوان بندر انزلی به سازمان لیگ، دوران خدمت سربازی مدافع تیم فوتبال استقلال به پایان رسید.