صدور 2000 پروانه کسب در استان سیستان و بلوچستان/ 5000 شغل ایجاد شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و‌بلوچستان گفت: امسال بیش از دو هزار پروانه کسب در استان صادر شده است.