ضارب سلمان رشدی به تلاش برای قتل متهم شد

«هادی مطر» ضارب سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی، در ایالت نیویورک آمریکا به تلاش برای قتل متهم شده است.