ضبط 11 سند محرمانه از اقامتگاه ترامپ توسط اف بی آی

حکم بازرسی اف بی آی از اقامتگاه شخصی رئیس جمهوری سابق آمریکا حاکی از آن است که وی اقدام به نگهداری و پنهان کردن اسناد محرمانه در خانه خود کرده بود.