طارمی هم تراز لواندوفسکی

فارس نوشت: رسانه پرتغالی ستاره ایرانی پورتو را در کنار ماشین گلزنی بارسلونا قرار داد.