طرح تحول زمین شناسی در 15 هزار کیلومترمربع از پهنه استان خراسان جنوبی اجرا شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف معدنی در 15 هزار کیلومتر مربع از پهنه استان با اعتبار 150 میلیارد تومان انجام شد.