طوفان و گرد و خاک در منطقه سیستان تداوم دارد

رئیس گروه پیش‌بینی جوی اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تا چهارشنبه در منطقه سیستان وزش باد شدید و گرد و خاک، کاهش شدید دید و کاهش کیفیت هوا و در برخی نقاط طوفان گرد و خاک خواهیم داشت.