طول قنوات خراسان جنوبی 4000 کیلومتر است/ 70 درصد قنوات استان نیازمند مرمت

 مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طول قنوات استان 4 هزار کیلومتر است که حدود 70 درصد آنها نیازمند مرمت و احیا است.