عدم توانایی مردم انگلیس برای پرداخت قبوض انرژی

داده‌های مؤسسه خدمات برق و گاز آسویچ Uswitch نشان می‌دهد که خانوارهای انگلیسی پیش از فصل زمستان به تامین کنندگان انرژی خود به میزان بی‌سابقه 1.3 میلیارد پوند (1.5 میلیارد دلار) بدهکار هستند.